Skip to main content

Kamanų gamtinis rezervatas

Kamanų gamtinis rezervatas įsteigtas siekiant išsaugoti Kamanų pelkę – didžiausią ir vertingiausią Šiaurės Lietuvoje pelkinį kompleksą su vidaus salomis ir pusiasaliais, klampynių supamomis pelkių akimis bei ežerokšniais ir pelkę supančius miškus, taip pat būdingą retą augaliją, grybiją ir gyvūniją.

Kamanų gamtinis rezervatas