Skip to main content

Saugomos teritorijos Lietuvoje

Saugomos teritorijos – tai tokios teritorijos, taip pat atskiri objektai, kurie dėl savo vertės turi specialų apsaugos ir naudojimo režimą. Saugomose teritorijose sudaromos sąlygos ne tik gamtos ir kultūros vertybėms, kraštovaizdžio ir biologinei įvairovei išsaugoti, bet ir pažintiniam turizmui, poilsiui organizuoti, moksliniams tyrimams ir stebėjimams vykdyti, kraštovaizdžio apsaugos idėjoms bei tradiciniam gyvensenos būdui, etnokultūros papročiams skleisti.