Skip to main content

Rezultatai

0
0 2 4 6 8 10

galimų taškų jūs surinkote taškus. Užduoties įvertinimas balai.

Įsivertinimo testas

Atliktos užduotys
1 užduotis

Pažymėkite didžiausią saugomą teritoriją Lietuvoje, įkurtą gamtiniu ir kultūriniu požiūriu turtingiausioms Dainavos krašto teritorijoms saugoti.

2 užduotis

Nutempkite nuotraukas į tas žemėlapio vietas, kuriose yra nuotraukose vaizduojami objektai.

3 užduotis

Pažymėkite tris saugomas teritorijas, kuriose saugomi objektai yra įtraukti į UNESCO paveldo sąrašą.

4 užduotis

Atpažinkite ir Aukštaitijos nacionalinio parko logotipe, ir nuotraukoje vaizduojamą Kultūros vertybių registre registruotą architektūros kompleksą.

5 užduotis

Į atitinkamas žemėlapio vietas nutempkite pateiktas saugomas teritorijas.

6 užduotis

Nurodykite, kokiose saugomose teritorijose saugomi nuotraukose vaizduojami objektai.

7 užduotis

Pažymėkite saugomų teritorijų tipus, kuriuose ūkinė veikla yra draudžiama.

8 užduotis

Pažymėkite, kurioje etnografinėje srityje įsikūręs Čepkelių rezervatas.

9 užduotis

Pažymėkite, kuri saugoma teritorija Lietuvoje buvo įsteigta pirmoji, 1937 m.

10 užduotis

Pažymėkite, kaip vadinamas dokumentas, kurio nuostatos apibrėžia pasaulinės reikšmės kultūros ir gamtos paveldo sampratą, kaip ir kodėl jį reikia saugoti bei perduoti ateities kartoms.