Skip to main content

Rezultatai

0
0 2 4 6 8 10

galimų taškų jūs surinkote taškus. Užduoties įvertinimas balai.

Įsivertinimo testas

Atliktos užduotys
1 užduotis

Į atitinkamas žemėlapio vietas nutempkite pateiktas saugomas teritorijas.

2 užduotis

Pažymėkite, kurioje etnografinėje srityje įsikūręs Čepkelių rezervatas.

3 užduotis

Nurodykite, kuriuose rezervatuose saugomi pateikti objektai.

4 užduotis

Pažymėkite, kuri saugoma teritorija Lietuvoje buvo įsteigta pirmoji, 1937 m.

5 užduotis

Įsižiūrėkite, kas vaizduojama logotipuose, ir priskirkite juos rezervatams.

6 užduotis

Pažymėkite, kaip vadinamas dokumentas, kurio nuostatos apibrėžia pasaulinės reikšmės kultūros ir gamtos paveldo sampratą, kaip ir kodėl jį reikia saugoti bei perduoti ateities kartoms.

7 užduotis

Praleisto teksto vietose parinkite tinkamus teiginius.

8 užduotis

Pažymėkite tris saugomas teritorijas, kuriose saugomi objektai yra įtraukti į UNESCO paveldo sąrašą.

9 užduotis

Priskirkite gamtos paveldo objektui jį atitinkantį tipą.

10 užduotis

Atpažinkite ir Aukštaitijos nacionalinio parko logotipe, ir nuotraukoje vaizduojamą Kultūros vertybių registre registruotą architektūros kompleksą.