Skip to main content

Rezultatai

0
0 2 4 6 8 10

galimų taškų jūs surinkote taškus. Užduoties įvertinimas balai.

Įsivertinimo testas

Atliktos užduotys
1 užduotis

Įsižiūrėkite, kas vaizduojama logotipuose, ir priskirkite juos rezervatams.

2 užduotis

Praleisto teksto vietose parinkite tinkamus teiginius.

3 užduotis

Pažymėkite, kokią Lietuvos teritorijos ploto dalį užima saugomos teritorijos.

4 užduotis

Nutempkite nuotraukas į tas žemėlapio vietas, kuriose yra nuotraukose vaizduojami objektai.

5 užduotis

Priskirkite gamtos paveldo objektui jį atitinkantį tipą.

6 užduotis

Atpažinkite ir Aukštaitijos nacionalinio parko logotipe, ir nuotraukoje vaizduojamą Kultūros vertybių registre registruotą architektūros kompleksą.

7 užduotis

Nurodykite, kokiose saugomose teritorijose saugomi nuotraukose vaizduojami objektai.

8 užduotis

Pažymėkite didžiausią saugomą teritoriją Lietuvoje, įkurtą gamtiniu ir kultūriniu požiūriu turtingiausioms Dainavos krašto teritorijoms saugoti.

9 užduotis

Nurodykite, kuriuose rezervatuose saugomi pateikti objektai.

10 užduotis

Į atitinkamas žemėlapio vietas nutempkite pateiktas saugomas teritorijas.