Skip to main content

Teisingumo Teismas

Teisingumo Teismas aiškina ES teisę, kad užtikrintų jos vienodą taikymą visose ES šalyse. Be to, jis sprendžia ES šalių vyriausybių ir ES institucijų teisinius ginčus. Asmenys, įmonės arba organizacijos taip pat gali kreiptis į Teismą, jei mano, kad kuri nors ES institucija pažeidė jų teises.
Teisingumo Teismą sudaro po vieną teisėją iš kiekvienos ES šalies. Teismui padeda aštuoni generaliniai advokatai, kurių užduotis – teikti nuomones Teisme nagrinėjamose bylose. Jie tai turi daryti viešai ir nešališkai.
Teisingumo Teismas įsikūręs Liuksemburge.