Skip to main content

Interaktyvios užduotys

7 užduotis

Žemėlapyje pažymėkite miestus, kuriuose įsikūrusios šios ES institucijos. Iš pradžių pažymėkite instituciją, o tada žemėlapyje pažymėkite miestą. Taip kartokite su kiekviena institucija.