Skip to main content

Europos Sąjungos valstybės

Akivaizdi ekonominė ir politinė vienijimosi nauda skatino prie Europos Bendrijos prisijungti ir kitas Europos šalis. 1973 m. Bendrijos narėmis tapo Didžioji Britanija, Airija, Danija. Po šio pirmojo plėtros etapo XX a. devintajame dešimtmetyje prie Europos Bendrijos prisijungė Graikija (1981), Ispanija ir Portugalija (1985). Žlugus komunizmui ir 1990 m. suvienijus Vokietiją, buvusi Rytų Vokietijos teritorija prisijungė prie Bendrijos. 1995 m. prie jau tuometinės Europos Sąjungos prisijungė Austrija, Švedija ir Suomija. Didžiausias Bendrijos bloko išsiplėtimas įvyko 2004 m., kai į Europos Sąjungą įstojo net aštuonios komunistinio režimo šalys ir teritorijos: Čekija, Estija, Latvija, Lenkija, Lietuva, Slovakija, Slovėnija ir Vengrija bei dvi pietų Europos šalys: Kipras ir Malta. 2007 m. Bendriją papildė dar dvi valstybės: Bulgarija ir Rumunija. 2013 m. liepos 1 d. jauniausia ES nare tapo Kroatija.