Skip to main content

Rezultatai

0
0 2 4 6 8 10

galimų taškų jūs surinkote taškus. Užduoties įvertinimas balai.

Įsivertinimo testas

Atliktos užduotys
1 užduotis

Priskirkite ES institucijoms jas apibūdinančius teiginius.

2 užduotis

Tai vėliava, simbolizuojanti 9 Europos Bendrijos nares. Kuriuo laikotarpiu ši vėliava buvo naudojama?

3 užduotis

Priskirkite valstybių pavadinimus prie 2 eurų monetų aversų su tų valstybių simboliais.

4 užduotis

Kuriai ES institucijai kas pusę metų pirmininkauja viena iš ES valstybių?

5 užduotis

Pokario laikų Europos politiniame žemėlapyje pažymėkite valstybes, kurios įkūrė ES.

6 užduotis

Pažymėkite, kurios kalbos laikomos oficialiomis ES kalbomis.

7 užduotis

Žemėlapyje pažymėkite valstybes, kurios kartu su Lietuva 2004 metais tapo ES narėmis.

8 užduotis

Kuri iš Keturių ES laisvių pavaizduota nuotraukoje?

9 užduotis

Kurios ES institucijos būstinė matoma šioje nuotraukoje?

10 užduotis

Kurios ES institucijos vadovai matomi nuotraukoje?