Skip to main content

Rezultatai

0
0 2 4 6 8 10

galimų taškų jūs surinkote taškus. Užduoties įvertinimas balai.

Įsivertinimo testas

Atliktos užduotys
1 užduotis

Kuri iš Keturių ES laisvių pavaizduota nuotraukoje?

2 užduotis

Priskirkite ES institucijoms jas apibūdinančius teiginius.

3 užduotis

Kiek narių sudaro Europos Parlamentą?

4 užduotis

Kuriai ES institucijai kas pusę metų pirmininkauja viena iš ES valstybių?

5 užduotis

Tai vėliava, simbolizuojanti 9 Europos Bendrijos nares. Kuriuo laikotarpiu ši vėliava buvo naudojama?

6 užduotis

Kurios ES institucijos būstinė matoma šioje nuotraukoje?

7 užduotis

Pažymėkite, kurios kalbos laikomos oficialiomis ES kalbomis.

8 užduotis

Priskirkite valstybių pavadinimus prie 2 eurų monetų aversų su tų valstybių simboliais.

9 užduotis

Žemėlapyje pažymėkite miestus, kuriuose įsikūrusios šios ES institucijos. Iš pradžių pažymėkite instituciją, o tada žemėlapyje pažymėkite miestą. Taip kartokite su kiekviena institucija.

10 užduotis

Pažymėkite, kokį pagrindinį reikalavimą valstybė turi įgyvendinti, kad galėtų įsivesti eurą.