Skip to main content

Kūrybinė užduotis

Pasidomėkite, kaip jūsų gyvenamoji aplinka (miestas/miestelis) susijusi su Europos Sąjunga ir paruoškite pristatymą.

Pirmiausia atsispausdinkite pateiktą planą su klausimais ir atlikite tyrimą. Rekomenduojame pristatymą paįvairinti nuotraukomis. Atlikus tyrimą, naudokitės šia Skaitmenine priemone ir sukurkite pristatymą.