Skip to main content

Europos Sąjungos valdymo struktūra

Svarbiausia iš visų institucijų ES valdžios struktūroje – Europos Vadovų Taryba, kuri nustato ES bendrąsias politikos gaires ir prioritetus.

Pagrindines politikos kryptis nustato ir teisės aktus leidžia trejetas institucijų: Europos Parlamentas, Europos Sąjungos Taryba ir Europos Komisija.

Dar dvi labai reikšmingos institucijos: Teisingumo Teismas ir Audito Rūmai. ES teise nustatytą tvarką palaiko Teisingumo Teismas, o ES veiklos finansavimą tikrina Audito Rūmai.