Skip to main content

Sąvokos

Aversas – monetos ar banknoto pusė, kurioje vaizduojamas valdovo atvaizdas, valstybės herbas ar kokia kita emblema.

Išorinė siena – siena tarp valstybės, priklausančios Europos Sąjungai, ir valstybės, nepriklausančios šiai sąjungai.

Mastrichto kriterijai – kriterijai, pagal kuriuos nustatoma, kada ES šalys narės gali įsivesti eurą.

Muitas – mokestis valstybei, renkamas už importuojamas (įvežamas), ekportuojamas (išvežamas) ar tranzitines prekes.

Rinka – prekybiniai santykiai tarp pirkėjo ir pardavėjo.

Vidinė siena – siena tarp dviejų Europos Sąjungai priklausančių valstybių.