Skip to main content

Lietuva Europos Sąjungos valdymo struktūroje

Europos Parlamentas

Pirmi rinkimai į Europos Parlamentą Lietuvoje įvyko 2004 m. birželio 13 d. Tada Lietuva turėjo teisę į Europos Parlamentą deleguoti 13 parlamentarų. Antri rinkimai įvyko 2009 m. birželio 7 d. Šiems rinkimams Lietuva pagal naują tvarką turėjo teisę deleguoti 12 narių, vienu mažiau negu praėjusiuose rinkimuose. Lietuvos deleguoti parlamento nariai Europos Parlamente turi galimybę pasisakyti plenarinėse sesijose, rengti pranešimus ar jų pagrindu rezoliucijas – pagrindinius dokumentus, dėl kurių balsuojama plenarinėse sesijose, pareikšti komiteto nuomonę vienokiu ar kitokiu klausimu, dirbti grupėmis ir parengti rašytinę deklaraciją ar ruošti klausimus prieš parlamento plenarinę sesiją. Treti rinkimai įvyko 2014 m. ir Lietuva išrinko 11 europarlamentarų. Ketvirti rinkimai įvyko 2019 m. 2019–2024 metų Europos Parlamento kadencijoje dirba 11 Lietuvos deleguotų europarlamentarų. Pagal aktyvumą jie nėra patys aktyviausi: 17 vieta iš 28 šalių, aktyviausi – austrai ir belgai. Kiekvieno deleguoto europarlamentaro aktyvumą atskirai galima sužinoti svetainėje www.mepranking.eu.

Europos Vadovų Taryba

Kartais pavadinama Viršūnių Taryba – renginys, kuriame Europos Sąjungos valstybių ir vyriausybių vadovai susitinka su Europos Komisijos prezidentu aptarti ir priimti sprendimų dėl svarbiausių Europos Sąjungos klausimų.

Europos Sąjungos Taryba

Dideliu iššūkiu Lietuvai, jos politikai tapo pirmininkavimas ES Tarybai. Lietuva 2013 m. šešis mėnesius – nuo liepos iki sausio – pirmininkavo šios Tarybos 260 parengiamųjų darbo grupių, atstovavo Tarybai santykiuose su Europos Parlamentu, Komisija ir kitomis institucijomis. Lietuva organizavo apie 3000 įvairaus lygio susitikimų Briuselyje ir Liuksemburge, apie porą šimtų susitikimų Lietuvoje. Taryba veda derybas dėl teisės aktų ir juos priima. Ji yra viena pagrindinių ES sprendimus priimančių institucijų. Tarybai vadovauja ES valstybės narės po 6 mėnesius.

Europos Komisija

Atsako už naujų Europos teisės aktų pasiūlymų rengimą ir įgyvendiną. Valdo ES politiką ir skiria ES finansavimą. Lietuvai Europos Komisijoje iki 2009 m. atstovavo Dalia Grybauskaitė, ji buvo atsakinga už finansinį programavimą ir biudžetą. Vėliau ją 2009 m. viduryje pakeitė buvęs LR finansų ministras Algirdas Šemeta. Lietuvos deleguotas Europos Komisijos narys yra Virginijus Sinkevičius, atsakingas už aplinką, vandenynus ir žuvininkystę. LR Vyriausybės deleguotas komisaras yra vienas iš 27 Europos Komisijos narių, jis atsakingas ne už Lietuvos problemų sprendimą, o už visos Europos Sąjungos reikalus.