Skip to main content

Europos vadovų taryba

Europos Vadovų Tarybą sudaro visų ES valstybių arba jų vyriausybių vadovai ir Europos Komisijos pirmininkas. Tarybai pirmininkauja Vadovų Tarybos pirmininkas, neoficialiai vadinamas „prezidentu“. Nuo 2012 m. šiose pareigose dirba Hermanas Van Rompuy. Europos Vadovų Tarybos pagrindinė funkcija: nustatyti bendrą ES politikos kryptį bei prioritetus ir nagrinėti sudėtingus arba opius klausimus, kurių negalima išspręsti žemesniu – tarpvyriausybinio bendradarbiavimo – lygmeniu. Europos Vadovų Tarybos būstinė įsikūrusi Briuselyje.