Skip to main content

Europos parlamentas

Kas penkerius metus ES rinkėjų tiesiogiai renkami Europos Parlamento nariai atstovauja savo šalių piliečiams. Parlamentas ir Europos Sąjungos Taryba – pagrindinės ES teisėkūros institucijos.
Europos Parlamentas atlieka tris svarbiausias funkcijas:
• svarsto Europos Sąjungos teisės aktus ir kartu su Europos Sąjungos Taryba juos priima;
• tikrina kitų ES institucijų darbą, visų pirma, Europos Komisijos, siekdamas užtikrinti, kad jos veiktų demokratiškai;
• svarsto ES biudžetą ir kartu su Europos Sąjungos Taryba jį priima.
Kiekvienos šalies Europos Parlamento narių skaičius maždaug proporcingas jos gyventojų skaičiui. Pagal Lisabonos sutartį nė viena šalis negali turėti mažiau nei 6 arba daugiau kaip 96 Europos Parlamento narius. Toks skirstymas turės įsigalioti nuo 2014 m. rinkimų.
Parlamento nariai į grupes skirstomi ne pagal pilietybę, o pagal partinę priklausomybę.

Europos Parlamentas dirba trijose vietose: Briuselyje (Belgija), Liuksemburge ir Strasbūre (Prancūzija). Liuksemburge yra Parlamento administracinės įstaigos (generalinis sekretoriatas). Viso Parlamento posėdžiai (plenarinės sesijos) vyksta Strasbūre ir Briuselyje. Komitetai taip pat posėdžiauja Briuselyje.