Skip to main content

Europos ombudsmenas

Europos ombudsmenas tiria skundus prieš ES institucijas, agentūras ir kitas įstaigas.
Atsiliepia į ES piliečių, įmonių bei organizacijų skundus ir padeda nustatyti netinkamo administravimo atvejus.
Būstinė Strasbūre.