Skip to main content

Europos Komisija

Europos Komisija – viena pagrindinių Europos Sąjungos institucijų. Ji atstovauja visos ES interesams ir juos gina. Ji rengia naujų ES teisės aktų pasiūlymus ir rūpinasi ES politikos įgyvendinimu bei ES lėšų panaudojimu.

Komisiją sudaro 28 Komisijos nariai, po vieną iš kiekvienos ES šalies. Kiekvienas Komisijos narys atsakingas už tam tikrą politikos sritį, kurią jam skiria Komisijos pirmininkas. Dabartinis Europos Komisijos Pirmininkas – José Manuelis Barroso, kurio antra kadencija prasidėjo 2010 m. vasarį.
Komisija yra atskaitinga Parlamentui, kuris vienintelis gali paleisti Komisiją.
Komisija atstovauja visos ES interesams ir juos gina. Ji prižiūri ir įgyvendina ES politiką tokiais būdais:
• siūlo naujus teisės aktus Parlamentui ir Tarybai;
• administruoja ES biudžetą ir skiria lėšas;
• kartu su Teisingumo Teismu užtikrina ES teisės įgyvendinimą;
• atstovauja ES tarptautiniu mastu, pavyzdžiui, derėdamasi dėl ES susitarimų su kitomis valstybėmis.
Komisija įsikūrusi Briuselyje ir Liuksemburge.