Skip to main content

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas ir Regionų komitetas

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas

Komitetą sudaro 344 nariai iš visos Europos ekonominių ir socialinių interesų grupių.
Tai konsultacinis susirinkimas, atstovaujantis Europos darbdaviams, darbuotojams bei kitoms suinteresuotoms grupėms ir teikiantis nuomones aukštesnėms institucijoms – Europos Tarybai, Komisijai ir Parlamentui.

Regionų komitetas

Regionų komitetas – patariamasis organas, kuris atstovauja ES vietos ir regionų valdžios institucijoms.
Jo uždavinys – reikšti vietos ir regionų požiūrį į ES teisės aktus.
Komitetą 2013 m. pradžioje sudarė 344 nariai iš visų 27 ES šalių.