Skip to main content

Europos centrinis bankas ir Europos investicijų bankas

Europos centrinis bankas

Europos centrinis bankas valdo bendrą ES valiutą eurą ir rūpinasi kainų stabilumu ES, taip pat yra atsakingas už ES ekonominės ir pinigų politikos formavimą bei vykdymą.
Bankas bendradarbiauja su visų ES šalių centriniais bankais. Kartu jie sudaro Europos centrinių bankų sistemą. Be to, jis vadovauja glaudžiam euro zonos – 18 ES šalių, kurios įsivedė eurą, – centrinių bankų bendradarbiavimui.
Europos centrinio banko būstinė įsikūrusi Frankfurte prie Maino (Vokietija).

Europos investicijų bankas

Europos investicijų bankas priklauso 28 ES valstybėms. Jis skolinasi pinigus kapitalo rinkose ir juos skolina už nedideles palūkanas ES ir kaimyninėse arba besivystančiose šalyse įgyvendinamiems projektams, kuriais siekiama gerinti infrastruktūrą, užtikrinti energijos tiekimą ar aplinkosaugos standartus.
Europos investicijų bankas remia projektus ES šalyse ir investuoja būsimosiose valstybėse narėse bei šalyse partnerėse.
Jis negauna pinigų iš ES biudžeto, o skolinasi juos kapitalo rinkose. Pinigai palankiomis sąlygomis skolinami projektams, kurie atitinka ES politikos tikslus. Bankas veikia nesiekdamas pelno ir skolina pinigus už palūkanas, beveik tokias pačias kaip jo paties skolinimosi išlaidos.
Europos investicijų banko būstinė Liuksemburge.