Skip to main content

Audito rūmai

Audito Rūmai atlieka ES lėšų auditą. Jų užduotis – gerinti ES finansų valdymą ir pranešti, kaip naudojamos viešosios lėšos.
Siekdami užtikrinti, kad ES mokesčių mokėtojų pinigai būtų naudojami kuo tikslingiau, Audito Rūmai turi teisę tikrinti bet kurį už ES lėšas atsakingą asmenį arba organizaciją. Audito Rūmų auditoriai dažnai atlieka tikrinimus vietoje. Audito Rūmų išvados įtraukiamos į ataskaitas, kurias jie teikia Komisijai ir ES šalių vyriausybėms.
Audito rūmai įsikūrę Liuksemburge.