Skip to main content

Sąvokos

Akumuliacija – ledyno atliekamas uolienų klostymas, reljefo formavimas.

Aukštuma – aukščiau gretimų plotų iškilęs Žemės paviršius, kurio absoliutinis aukštis yra nuo 200 m iki 500 m.

Drumlinas – pailga aptakios formos kalva, sudaryta daugiausia iš dugninės morenos.

Egzaracija – slenkančio ledyno atliekamas ardomasis uolienų darbas.

Eratinis riedulys – ledyno atskeltas, nugludintas ir perneštas uolienos gabalas, kurio skermuo siekia daugiau kaip 20 cm.

Gargždas – suapvalinta nuosėdinė uoliena, ją sudaro dalelės, kurių skersmuo yra nuo 6 iki 20 cm.

Kalvagūbris – palyginti neaukšta, iškili, ištįsusi (pailga) reljefo forma, sudaryta iš vora išsirikiavusių kalvų.

Kvarteras – naujausias geologinis periodas, priskiriamas kainozojaus erai ir besitęsiantis iki šiol.

Ledynmetis – Žemės geologinės istorijos laikotarpis, kuriuo labai atšalus klimatui, susidarė ledo danga, apledėjo dideli plotai.

Molingoji lyguma – lyguma, susidariusi susiklosčius moliams prieledyninio ežero dugne.

Molis – nuosėdinė uoliena, sudaryta iš dalelių, kurių skersmuo mažesnis nei 0,002 mm.

Morena – uolienų, kurias palieka ledynas, visuma.

Moreninė lyguma – lyguma, sudaryta iš ledyno suklostytos dugninės morenos.

Ozas – ilga, siaura ledyno viduje, vandens tirpsmo tėkmių vagose susiformavusi kalva, sudaryta daugiausia iš smėlio ir žvyro.

Pleistocenas – kvartero periodo geologinė epocha, prasidėjusi prieš 2,5 mln. metų ir pasibaigusi maždaug prieš 12 000 metų, apėmė besikartojančių ledynmečių laikotarpį.

Smėlingoji lyguma – lyguma, susidariusiu ledyno tirpsmo vandeniui suklosčius smulkias uolienų daleles – smėlį.

Smėlis – nuosėdinė uoliena, sudaryta iš nuotrupinių dalelių. Dalelių skersmuo svyruoja nuo 0,063 mm iki 2 mm.

Termokarstinė dauba – reljefo forma, susidariusi pasitraukus ledynui, kai atskilę ledo luitai yra užnešami sąnašomis, o ledui ištirpus po žeme susidaro oro ertmė ir žemė įgriūva.

Žvyras – biri nuosėdinė uoliena, sudaryta iš žvirgždo ir smėlio.

Žvirgždas – nuosėdinė uoliena, kurią sudaro suapvalintos dalelės nuo 2 mm iki 6 cm.