Skip to main content

Paskutiniojo ledyno atsitraukimas iš Lietuvos

Dabartinį Lietuvos paviršių suformavo kvartero paskutinio periodo apledėjimas. Prieš 16 tūkst. metų pradėjus šilti klimatui, ledynas ėmė smarkiai tirpti ir trauktis į šiaurę. Ledynas neatsitraukė iškart, o dar kelis kartus sustojo. Skiriami 5 paskutiniojo ledyno traukimosi iš Lietuvos etapai.