Skip to main content

Lietuvos reljefas – ledyno palikimas

Mūsų šalies reljefą formavo daugiausia ledynai. Ypač reikšmingas Lietuvos paviršiui paskutinis apledėjimas.

Ledyno pakraštyje susikaupė moreninių nuogulų: riedulių, žvyro, gargždo, smėlio. Susidarė kalvotosios moreninės ežeringosios aukštumos (pvz., Baltijos ir Žemaičių). Trumpalaikio ledyno stabtelėjimo vietose susidarė moreniniai kalvagūbriai (pvz., Linkuvos, Vilkijos).

Tirpstant ledynui, susiformavo prieledyninės marios, kurių dugne nusėdę smėliai, moliai sudarė derlingas molingąsias lygumas, pvz., Karšuvos, Žiemgalos.

Dideli tirpstančio ledyno vandens srautai Pietryčių Lietuvoje suklostė banguotą smėlingąją Pietryčių lygumą.