Skip to main content

Rezultatai

0
0 2 4 6 8 10

galimų taškų jūs surinkote taškus. Užduoties įvertinimas balai.

Įsivertinimo testas

Atliktos užduotys
1 užduotis

Kurios kalvos priskiriamos pateiktoms aukštumoms?

2 užduotis

Paskutinio ledyno traukimosi iš Lietuvos etapams priskirkite reljefo formas, kurios susiformavo tuo etapu.

3 užduotis

Morena susidaro dėl:

4 užduotis

Lietuvoje fliuvioglacialinės kilmės yra:

5 užduotis

Kurioje nuotraukoje vaizduojama smėlingoji lyguma?

6 užduotis

Atitinkamas datas priskirkite ledynmečio etapus apibūdinantiems teiginiams.

7 užduotis

Nurodykite, kaip vadinamos ledyno susmulkintos uolienos, vaizduojamos nuotraukose.

8 užduotis

Reikiamoms piešinių vietoms priskirkite šias sąvokas.

9 užduotis

Kvartero periodo ledynas iš Lietuvos teritorijos pasitraukė prieš:

10 užduotis

Reljefo formų tipams priskirkite pateiktas Lietuvos reljefo formas.