Skip to main content

Rezultatai

0
0 2 4 6 8 10

galimų taškų jūs surinkote taškus. Užduoties įvertinimas balai.

Įsivertinimo testas

Atliktos užduotys
1 užduotis

Nurodykite, kaip vadinamos ledyno susmulkintos uolienos, vaizduojamos nuotraukose.

2 užduotis

Į reikiamą vietą lentelėje sukilnokite moreninę ir smėlingąją lygumas, moreninę aukštumą apibūdinančius teiginius.

3 užduotis

Atitinkamas datas priskirkite ledynmečio etapus apibūdinantiems teiginiams.

4 užduotis

Kaip susidarė nuotraukoje matoma dauba?

5 užduotis

Kvartero periodo ledynas iš Lietuvos teritorijos pasitraukė prieš:

6 užduotis

Lietuvos kontūriniame žemėlapyje skaičiais sužymėtos aukštumos ir kalvagūbriai. Prie reljefo formų pavadinimų įrašykite jas kartoschemoje atitinkančius skaičius.

7 užduotis

Kurioje nuotraukoje vaizduojama smėlingoji lyguma?

8 užduotis

Paskutinio ledyno traukimosi iš Lietuvos etapams priskirkite reljefo formas, kurios susiformavo tuo etapu.

9 užduotis

Kurios kalvos priskiriamos pateiktoms aukštumoms?

10 užduotis

Lietuvoje fliuvioglacialinės kilmės yra: