Skip to main content

Rezultatai

0
0 2 4 6 8 10

galimų taškų jūs surinkote taškus. Užduoties įvertinimas balai.

Įsivertinimo testas

Atliktos užduotys
1 užduotis

Paskutinio ledyno traukimosi iš Lietuvos etapams priskirkite reljefo formas, kurios susiformavo tuo etapu.

2 užduotis

Reljefo formų tipams priskirkite pateiktas Lietuvos reljefo formas.

3 užduotis

Reikiamoms piešinių vietoms priskirkite šias sąvokas.

4 užduotis

Lietuvos kontūriniame žemėlapyje skaičiais sužymėtos aukštumos ir kalvagūbriai. Prie reljefo formų pavadinimų įrašykite jas kartoschemoje atitinkančius skaičius.

5 užduotis

Kvartero periodo ledynas iš Lietuvos teritorijos pasitraukė prieš:

6 užduotis

Priskirkite reljefo objektus moreniniams/eroziniams bei fliuvioglacialiniams dariniams.

7 užduotis

Kurioje nuotraukoje vaizduojama smėlingoji lyguma?

8 užduotis

Atitinkamas datas priskirkite ledynmečio etapus apibūdinantiems teiginiams.

9 užduotis

Lietuvos kontūriniame žemėlapyje skaičiais sužymėtos aukštumos ir kalvagūbriai. Prie reljefo formų pavadinimų įrašykite jas kartoschemoje atitinkančius skaičius.

10 užduotis

Kurios kalvos priskiriamos pateiktoms aukštumoms?