Skip to main content

Žmogaus socialinės raidos indeksas

Norint tiksliau įvertinti ir palyginti gyvenimo kokybę, Jungtinių Tautų ekspertai pasiūlė universalų žmogaus socialinės raidos indeksą (ŽSRI).

Skaičiuojant ŽSRI, naudojami trijų rodiklių duomenys:

Nuo 1990 m. Jungtinės Tautos renka duomenis ir kiekvienais metais pateikia metinę žmogaus socialinės raidos ataskaitą.