Skip to main content

Gyvenimo kokybės indikatoriai

Skirtingose vietose gyvenantys žmonės yra vienaip ar kitaip veikiami gyvenamosios aplinkos, istoriškai susiklosčiusių aplinkybių. Dėl šių ir kitų priežasčių žmonių gyvenimo kokybė įvairiose pasaulio šalyse labai skiriasi. Lyginant valstybes pagal žmonių gyvenimo kokybę, atsižvelgiama į tam tikrus indikatorius, kurie rodo, ar toje aplinkoje žmonės gyvena kokybišką gyvenimą, kaip gali patenkinti svarbiausius savo poreikius: visavertės mitybos, prieigą prie švaraus vandens, būsto, saugumo.