Skip to main content

Sąvokos

Bendrasis vidaus produktas 1 gyventojui (BVP) – rodiklis, rodantis visų per metus šalyje sukurtų prekių ir paslaugų vertę, padalintą iš šalies gyventojų skaičiaus.

Bendrosios nacionalinės pajamos – rodiklis, kurį sudaro bendra šalies viduje pagamintų produktų vertė (bendrasis vidaus produktas) ir pajamos, gautos iš kitų šalių (prekių ir paslaugų eksportas).

Besivystančios šalys – tai valstybės, esančios žemesnėje socialinės ir ekonominės raidos pakopoje negu išsivysčiusios šalys.

Demografinis sprogimas – spartus gyventojų skaičiaus augimas, kurį lemia išlikęs didelis gimstamumas ir sumažėjęs mirtingumas.

Išsivysčiusios šalys – tai valstybės, pasiekusios tam tikrą aukštą socialinės ir ekonominės raidos stadiją.

Kūdikių mirtingumas – rodiklis, rodantis per metus mirusiųjų kūdikių iki 1 metų skaičių, tenkantį 1000 gimimų, išreiškiamas promilėmis (‰).

Natūralusis gyventojų prieaugis – rodiklis, rodantis skirtumą tarp gimstamumo ir mirtingumo, išreiškiamas promilėmis (‰).

Suaugusiųjų raštingumas – rodiklis, rodantis suaugusiųjų dalį, kuri moka skaityti ir rašyti.

Vidutinė mokymosi trukmė – rodiklis, rodantis, kiek metų vidutiniškai žmogus praleidžia mokymo įstaigose (nuo ikimokyklinių iki aukštųjų mokyklų). Rodiklis rodo švietimo lygį šalyje.

Vidutinė tikėtina gyvenimo trukmė – rodiklis, rodantis vidutinį amžių, kurį gali nugyventi žmogus tam tikroje šalyje. Rodiklis geriausiai atspindi sveikatos priežiūros lygį šalyje.

Žmogaus socialinės raidos indeksas (ŽSRI) – universalus socialinis ir ekonominis rodiklis, rodantis valstybės išsivystymo lygį. Šis indeksas skaičiuojamas iš trijų rodiklių: vidutinė tikėtina gyvenimo trukmė, vidutinė mokymosi trukmė, bendrosios nacionalinės pajamos, tenkančios vienam gyventojui. Indeksas apskaičiuojamas skaičiais nuo 0,0 iki 1,0 (maksimalus rodiklis).