Skip to main content

Kūrybinė užduotis

Užduotis:

Sukurkite plakatą tema „Išsivysčiusių ir besivystančių šalių bruožai“.Internete suraskite nuotraukų ir jomis iliustruokite išsivysčiusių ir besivystančių šalių ekonominius ir socialinius bruožus. Pateikite nuotraukų pavadinimus, kuriuose atsiskleistų nuotraukos turinys. Jei įmanoma nurodykite nuotraukos autorių.Kuriant plakatą remkitės konkrečių valstybių (išsivysčiusios ir besivystančios) pavyzdžiais. Pateikite trumpus komentarus, išvadas. Plakatą išsaugokite pdf formatu ir nusiųskite mokytojui arba pristatykite klasėje.