Skip to main content

Interaktyvios užduotys

3 užduotis

Žemėlapyje aktyvuotos dešimt valstybių. Nurodykite, kurių septinių valstybių ŽSRI pavaizduotas neteisingai (per aukštas arba per žemas).