Skip to main content

Rezultatai

0
0 2 4 6 8 10

galimų taškų jūs surinkote taškus. Užduoties įvertinimas balai.

Įsivertinimo testas

Atliktos užduotys
1 užduotis

Pateiktus teiginius priskirkite išsivysčiusioms ir besivystančioms šalims.

2 užduotis

Kuriame regione daugiausia ypač skurdžių besivystančių šalių?

3 užduotis

Nurodykite, kuriose dviejose nuotraukose vaizduojama situacija, būdinga išsivysčiusioms šalims.

4 užduotis

Kuris pasakymas teisingai įvardija išsivysčiusių šalių požymius?

5 užduotis

Pateiktiems valstybių išsivystymą nusakantiems rodikliams priskirkite tinkamus apibūdinimus.

6 užduotis

Nurodykite, kuriose dviejose nuotraukose vaizduojama situacija, būdinga besivystančioms šalims.

7 užduotis

Pateiktus gyvenimo kokybės indikatorius apibūdinančius teiginius priskirkite prie aukštos arba žemos gyvenimo kokybės.

8 užduotis

Pažymėkite, kurie iš nurodytų socialinių rodiklių atspindi šalies socialinio išsivystymo lygį.

9 užduotis

Kuris pasakymas teisingai įvardija besivystančių šalių požymius?

10 užduotis

Nustatykite, kokio ekonominio išsivystymo tipui priklauso šios valstybės.