Skip to main content

Rezultatai

0
0 2 4 6 8 10

galimų taškų jūs surinkote taškus. Užduoties įvertinimas balai.

Įsivertinimo testas

Atliktos užduotys
1 užduotis

Pateiktus gyvenimo kokybės indikatorius apibūdinančius teiginius priskirkite prie aukštos arba žemos gyvenimo kokybės.

2 užduotis

Pažymėkite, kurie iš nurodytų socialinių rodiklių atspindi šalies socialinio išsivystymo lygį.

3 užduotis

Kuris pasakymas teisingai įvardija besivystančių šalių požymius?

4 užduotis

Pažymėkite, kokie rodikliai naudojami apskaičiuojant ŽSRI.

5 užduotis

Žemėlapyje aktyvuotos dešimt valstybių. Nurodykite, kurių septinių valstybių ŽSRI pavaizduotas neteisingai (per aukštas arba per žemas).

6 užduotis

Pažymėkite teiginius, kurie netinka apibūdinant aukštą gyvenimo kokybę.

7 užduotis

Pateiktiems valstybių išsivystymą nusakantiems rodikliams priskirkite tinkamus apibūdinimus.

8 užduotis

Nuotraukose vaizduojamos situacijos, būdingos išsivysčiusioms ir besivystančioms šalims. Priskirkite šias nuotraukas atitinkamoms šalių grupėms.

9 užduotis

Pateiktus teiginius priskirkite išsivysčiusioms ir besivystančioms šalims.

10 užduotis

Nustatykite, kokio ekonominio išsivystymo tipui priklauso šios valstybės.