Skip to main content

Rezultatai

0
0 2 4 6 8 10

galimų taškų jūs surinkote taškus. Užduoties įvertinimas balai.

Įsivertinimo testas

Atliktos užduotys
1 užduotis

Nurodykite, kuriose dviejose nuotraukose vaizduojama situacija, būdinga besivystančioms šalims.

2 užduotis

Nurodykite, kuriose dviejose nuotraukose vaizduojama situacija, būdinga išsivysčiusioms šalims.

3 užduotis

Kuris pasakymas teisingai įvardija išsivysčiusių šalių požymius?

4 užduotis

Žemėlapyje aktyvuotos dešimt valstybių. Nurodykite, kurių septinių valstybių ŽSRI pavaizduotas neteisingai (per aukštas arba per žemas).

5 užduotis

Kuri tarptautinė organizacija, vertinanti šalių socialinį ir ekonominį išsivystymą, naudoja ŽSRI rodiklį?

6 užduotis

Pažymėkite teiginius, kurie netinka apibūdinant aukštą gyvenimo kokybę.

7 užduotis

Pažymėkite teiginius, kurie tinka apibūdinant žemą gyvenimo kokybę.

8 užduotis

Pažymėkite, kurie iš nurodytų socialinių rodiklių atspindi šalies socialinio išsivystymo lygį.

9 užduotis

Nuotraukose vaizduojamos situacijos, būdingos išsivysčiusioms ir besivystančioms šalims. Priskirkite šias nuotraukas atitinkamoms šalių grupėms.

10 užduotis

Pažymėkite, kokie rodikliai naudojami apskaičiuojant ŽSRI.