Skip to main content

Išsivystymo rodikliai

Norėdami palyginti skirtingą valstybių išsivystymo lygį, geografai naudoja įvairius išsivystymo rodiklius. Lyginant šalis ar regionus, paprastai remiamasi rodiklių duomenimis.

Bendrasis vidaus produktas 1 gyventojui. Šis rodiklis rodo visų per metus šalyje sukurtų prekių ir paslaugų vertę, padalintą iš šalies gyventojų skaičiaus.

Vidutinė tikėtina gyvenimo trukmė – tai vidutinis amžius, kurį gali nugyventi žmogus tam tikroje šalyje. Rodiklis geriausiai atspindi sveikatos priežiūros lygį šalyje, taip pat netiesiogiai – gyvenimo sąlygų kokybę (sanitarines sąlygas, mitybos kokybę).

Kūdikių mirtingumas – tai per metus mirusių kūdikių iki 1 metų skaičius, tenkantis 1000 gimimų. Rodiklis atspindi sveikatos priežiūros lygį.

Natūralusis gyventojų prieaugis – gimstamumo ir mirtingumo skirtumas (‰), esant neigiamam rodikliui, gyventojų skaičius mažėja.

Vidutinis kilokalorijų kiekis per dieną. Šis rodiklis rodo, kiek maisto išteklių prieinama žmogui.

Suaugusiųjų raštingumas – tai suaugusiųjų dalis (%), kuri moka skaityti ir rašyti.

Mokymosi lygis – tai vaikų dalis (%), kuri lanko pradinę ir vidurinę mokyklą.

Gydytojų skaičius 1000 gyventojų. Šis rodiklis rodo, kiek gydytojų tenka 1000 tos šalies gyventojų. Kuo daugiau gydytojų, tuo labiau išsivysčiusi šalis.

Švaraus vandens prieiga. Šis rodiklis rodo, kokia žmonių dalis (%) turi galimybę naudotis švariu vandeniu.