Skip to main content

Interaktyvios užduotys

5 užduotis

Pažymėkite, kurie iš nurodytų socialinių rodiklių atspindi šalies socialinio išsivystymo lygį.