Skip to main content

Uosto krova

Krovos darbų apimtys uoste kasmet didėja. Uosto ir Lietuvos transporto kompleksas sėkmingai prisitaiko prie nuolat kintančių rinkos sąlygų, sugeba laimėti konkurencinę kovą prieš kaimyninius Baltijos šalių uostus. Krovos darbų gausėjimą nemaža dalimi lėmė uosto gilinimo darbai. Uosto krovinių apyvartą sudaro: trąšos, naftos produktai, ro–ro kroviniai, konteineriai, žemės ūkio produktai, statybinės medžiagos, metalas ir jo laužas, mediena.