Skip to main content

Sąvokos

Agentavimas – tai paslaugos, kurios laivams suteikiamos įplaukus į uostą: švartavimas, kokybiškas laivo aptarnavimas iškraunant ir pakraunant krovinius, gėlo vandens tiekimas, remontas, medicinos pagalba. Pateikiama informacija laivų savininkams apie uosto taisykles, apribojimus, tradicijas.

Farvateris – saugus vandens kelias tarp kliūčių, giliausia upės, kanalo sąsiaurio dalimi.

Intermodalūs vežimai – vieno krovinių komplekto (krovinio) vežimas kelių rūšių transporto priemonėmis, kai vežamų krovinių nereikia perkrauti.

Krantinė – hidrotechninis kranto statinys, sutvirtintas ir saugantis krantus nuo paplovimo. Dažnai tvirtinama gelžbetonio sienelėmis, išklotos akmenimis, cemento plytomis, blokais.

Kruizinis laivas – keleivinis laivas, vykdantis tarptautinius pramoginius/poilsinius kruizinius reisus, trunkančius ne mažiau kaip 72 valandas, ir neatliekantis jokių krovos operacijų, išskyrus keleivių vežimą.

Laisvoji ekonominė zona (LEZ) – tai ūkinei, komercinei, finansinei veiklai skirta teritorija, kurioje skatinamas ekonominis aktyvumas, suteikiamos didesnės savarankiškumo teisės ir lengvatos.

Logistika – materialinių ir informacinių srautų judėjimo erdvėje ir laike nuo jų pirminio šaltinio iki galutinio vartotojo sistema. Logistika leidžia gerokai sutrumpinti krovinių pervežimo ir pristatymo laiką, pagreitinti informacijos gavimo procesą, pagerinti aptarnavimo kokybę.

Multimodalinis pervežimas – krovinių transportavimo būdas naudojantkelias transportavimo rūšis (pvz., jūrų ir geležinkelių, oro ir kelių ir pan.)

Ro–ro – (angl. Roll-on/roll-off, nuo roll, ‘riedėti, ridenti’) – ratuotas transporto priemones pervežančio laivo tipas; šia sąvoka taip pat apibrėžiamos transporto priemonės, kroviniai, terminalai, krantinės.

Terminalas – punktas, kur baigiasi vienos transporto rūšies kelias ir prasideda kitos.

TEU – jūrinių konteinerių pajėgumas yra matuojamas TEU (angl. twenty feet equivalent unit „20 pėdų ekvivalentinis vienetas“) ir FEU (angl. forty feet equivalent unit „40 pėdų ekvivalentinis vienetas“). Standartinių matmenų konteineris, kuris tinka prekes gabenti ir jūros ir sausumos transportu.

Uosto vartai – vieta, žyminti uosto teritorijos vietą, pro kurią praplaukia laivai, įplaukdami į uostą arba išplaukdami iš jo.

Uostas – jūros arba vidaus vandenų kranto ruožas (teritorija ir greta esantis apsaugotas nuo bangavimo vandens plotas (akvatorija) laivams įplaukti, stovėti, aptarnauti, pakrauti ir iškrauti.