Skip to main content

AB „Klaipėdos Nafta” naftos krovinių terminalas

AB „Klaipėdos nafta“ naftos krovinių terminalas yra vienas iš svarbiausių Baltijos šalių naftos krovinių tranzito paslaugų rinkoje. Terminalo paskirtis – perpilti naftos produktus iš geležinkelio cisternų į laivus, priimti iš laivų naftos produktais užterštą vandenį, laikinai saugoti naftos produktus. Taip pat šis terminalas gali aprūpinti Lietuvą importuojamais naftos produktais, kurie į Klaipėdą atplukdomi laivais.