Skip to main content

Rezultatai

0
0 2 4 6 8 10

galimų taškų jūs surinkote taškus. Užduoties įvertinimas balai.

Įsivertinimo testas

Atliktos užduotys
1 užduotis

Kiekvienam krovinių gabenimo būdui parinkite po du tik būdui tinkamus krovinius.

2 užduotis

Nutempkite uostų pavadinimus į jų vietas žemėlapyje.

3 užduotis

Čia pateikta konteinerių krovos dinamika Baltijos jūros uostuose. Nurodykite, kuri kreivė vaizduoja Klaipėdos, Talino, Rygos, Ventspilio krovos dinamiką.

4 užduotis

Kokios paskirties šis laivas?

5 užduotis

Pažymėkite, kurias valstybes jungia intermodalus traukinys „Saulė“.

6 užduotis

Priskirkite Klaipėdos uosto krovinių grupėms jas atitinkančias procentines reikšmes.

7 užduotis

Kuriose Klaipėdos uosto vietose yra šie objektai? Nutempkite jų pavadinimus į atitinkamas uosto vietas.

8 užduotis

Nurodykite, kurias sąvokas apibūdina pateikti aprašymai.

9 užduotis

Baltijos jūros uostų krovinių struktūros diagramoms priskirkite atitinkamų miestų pavadinimus.

10 užduotis

Nutempkite miestų, kuriuos jungia intermodalus traukinys „Merkurijus“, pavadinimus į atitinkamas vietas kartoschemoje.