Skip to main content

Rezultatai

0
0 2 4 6 8 10

galimų taškų jūs surinkote taškus. Užduoties įvertinimas balai.

Įsivertinimo testas

Atliktos užduotys
1 užduotis

Nutempkite uostų pavadinimus į jų vietas žemėlapyje.

2 užduotis

Kokių laivų skaičiaus dinamiką Klaipėdos uoste vaizduoja ši diagrama?

3 užduotis

Priskirkite Klaipėdos uosto krovinių grupėms jas atitinkančias procentines reikšmes.

4 užduotis

Kaip vadinamas saugus laivų kelias tarp kliūčių, giliausia upės, kanalo ar sąsiaurio dalis?

5 užduotis

Kiekvienam krovinių gabenimo būdui parinkite po du tik būdui tinkamus krovinius.

6 užduotis

Nutempkite miestų, kuriuos jungia intermodalus traukinys „Merkurijus“, pavadinimus į atitinkamas vietas kartoschemoje.

7 užduotis

Multimodalūs vežimai – tai:

8 užduotis

Kokios paskirties terminalas rodomas šiame siužete?

9 užduotis

Nurodykite, kurias sąvokas apibūdina pateikti aprašymai.

10 užduotis

Pažymėkite, kurias valstybes jungia intermodalus traukinys „Saulė“.