Skip to main content

Krovinių krova ir Pagrindinės prekybos per Klaipėdos uostą krovos partnerės

Klaipėdos uostas mūsų šaliai garantuoja galimybę tiesiogiai prekiauti su kitomis pasaulio šalimis. Klaipėdos uostas visada buvo eksporto uostas, nes daugiau krovinių Lietuva pakrauna ir išveža negu atsiveža. Pvz. 2021 metais Klaipėdos uoste pakrauta (eksportuota) 32 799 tūkst.t., o iškrauta (importuota) – 20 729 tūkst.t.

Svarbiausios prekyboje per Klaipėdos uostą šalys partnerės yra pateiktos lentelėje. Į daugelį šalių krovinių daugiau išvežame negu iš jų atsivežama, išimtis yra Rusija. Iš Rusijos krovinių 50 kartų daugiau importuojame nei eksportuojame. Pagrindinė importo prekė yra nafta ir jos produktai. Su Lenkija importo ir eksporto apimtys yra panašios.

  2015 (tūkst. t.) 2017 (tūkst. t.) 2019 (tūkst. t.) 2021 (tūkst. t.)
Šalys Pakrauta eksportas Iškrauta importas Pakrauta eksportas Iškrauta importas Pakrauta eksportas Iškrauta importas Pakrauta eksportas Iškrauta importas
Lenkija 1066 902 1630 1251 1833 2107 1567 1531
Rusija 486 8525 140 10107 1061 10429 176 9595
Brazilija 1900 28 1910 62 11916 2701
Švedija 1638 1021 1827 1141 2134 1110 2251 1353
Nyderlandai 3217 379 2836 491 2742 517 2220 448
Vokietija 2805 1540 2937 1967 3630 1835 3935 2282
JAV 1735 134 2220 137 1621 154 1751 1094