Skip to main content

Rezultatai

0
0 2 4 6 8 10

galimų taškų jūs surinkote taškus. Užduoties įvertinimas balai.

Įsivertinimo testas

Atliktos užduotys
1 užduotis

Naudodamiesi lentelėje pateikta informacija, pažymėkite teisingą teiginį.

2 užduotis

Kuriuose dviejuose miestuose per šį laikotarpį gyventojų skaičius išaugo labiausiai?

3 užduotis

Naudodamiesi kartoschema, pažymėkite miestą, kuriame prognozuojamas didžiausias gyventojų skaičius.

4 užduotis

Kuriuose dviejuose regionuose nuo 1950 iki 2020 m. buvo didžiausias urbanizacijos augimas?

5 užduotis

Naudodamiesi kartoschema, pažymėkite miestą, kuriame gyventojų skaičius augo sparčiausiai.

6 užduotis

Pažymėkite dvi nuotraukas, kuriose vaizduojama situacija, būdinga besivystančių valstybių miestams.

7 užduotis

Naudodamiesi kartoschema, pažymėkite miestą, kuriame gyventojų skaičius augo lėčiausiai.

8 užduotis

Pažymėkite keturias valstybes, kuriose urbanizacijos lygis yra aukštas.

9 užduotis

Pažymėkite keturias valstybes, kuriose urbanizacijos lygis yra žemas.

10 užduotis

Pateiktas nuotraukas, kuriose vaizduojamos didmiesčių problemos, priskirkite išsivysčiusioms arba besivystančioms šalims.