Skip to main content

Miestų augimas besivystančiose šalyse

Besivystančiuose pasaulio regionuose urbanizacija prasidėjo gerokai vėliau nei išsivysčiusiuose – XX a. viduryje. Šiam procesui atsirasti ir intensyvėti įtaką turėjo dvi svarbiausios priežastys:

1) sparti pramonės plėtra miestuose;
2) demografinis sprogimas.

Visose besivystančiose valstybėse miestai auga daugiausia dėl kaimo žmonių migracijos. Keisti gyvenamąją vietą žmones verčia įvairios priežastys. Tos, kurios stumia žmones iš kaimo, yra stumiamieji veiksniai, o tos, kurios traukia į miestus, – traukiamieji veiksniai.

• Didžiulis nedarbas.
• Labai mažos pajamos.
• Paslaugų stygius.
• Sunku gauti išsimokslinimą.
• Prasta medicininė priežiūra.
• Namai be elektros ir vandentiekio.
• Gamtos nelaimių pavojus.

• Daugiau galimybių susirasti darbą, didesnės pajamos.
• Galimybė gauti geresnį išsimokslinimą, medicinos paslaugas.
• Geresnės gyvenimo sąlygos.
• Galimybė gyventi būste, turinčiame elektrą ir vandens.
• Mažesnė gamtos pavojų rizika.
• Patraukli aplinka, mieste gausu įvairių pramogų.