Skip to main content

Kūrybinė užduotis

Sumodeliuokite konkretaus ūkio situaciją.

1 užduotis

Pasaulio žemėlapyje pasirinkite vietą, kurioje steigsite savo ūkį.

2 užduotis

Atsakydami į klausimus apibūdinkite savo pasirinktą ūkį.


1. Pasirinkite tai pasaulio vietai galimą ūkininkavimo kryptį ir paaiškinkite tokį pasirinkimą.

Kryptis –

Pasirinkimo argumnetai –

2. Įvardyite gamtinius ir socialinius-ekonominius veiksnius, nuo kurių labiausiai prilauso ūkininkavimas šioje vietoje.

Gamtiniai:

Socialiniai-ekonominiai:

3. Pasirinkite tam regionui būdingą ūkio gamybos sistemą. Įvardykite šiai gamybos sistemai būdingus ypatumus pagal šiuos kriterijus:

  • dirbamosios žemės plotas;
  • darbo sąnaudos;
  • kapitalo sąnaudos;
  • produkcijos kiekis.

4. Pasirinkite šiam pasaulio regionui būdingą ūkininkavimo formą. Kas lėmė tokį jūsų sprendimą?

Ūkininkavimo forma –

pasirinkimą lėmė –

5. Aprašykite, kokie iššūkiai jūsų laukia, su kokiomis problemomis susidursite užsiimdamas šia žemės ūkio veikla.