Skip to main content

Rezultatai

0
0 2 4 6 8 10

galimų taškų jūs surinkote taškus. Užduoties įvertinimas balai.

Įsivertinimo testas

Atliktos užduotys
1 užduotis

Išvardytus augalus priskirkite atitinkamoms augalininkystės šakoms.

2 užduotis

Atrinkite apibūdintiems ūkiams tinkamus pavadinimus.

3 užduotis

Sugrupuokite netinkančius žemės ūkiui regionus pagal gamtos sąlygas ir kiekvienai grupei priskirkite priežastį.

4 užduotis

Pažymėkite ūkio sektorių, kuriam priklauso žemės ūkis.

5 užduotis

Pažymėkite Lietuvos žemės ūkiui tinkamus apibūdinimus.

6 užduotis

Atrinkite šiuolaikinio ūkininkavimo pranašumus ir trūkumus.

7 užduotis

Perskaitykite žemės ūkį lemiančių veiksnių apibūdinimus ir iš pateiktų veiksnių pasirinkite tą, kuris aprašytas.

8 užduotis

Sugrupuokite intensyvaus ir ekstensyvaus žemės ūkio gamybos sistemoms būdingus požymius.

9 užduotis

Pasaulio žemėlapyje parinkite valstybes, kurios išaugina daug nurodytų augalų.

10 užduotis

Pasaulio žemėlapyje parinkite tinkamiausią vietą įvardytoms žemės ūkio kultūroms.