Skip to main content

Sąvokos

Dirvodara – procesas, kurio metu, veikiant fiziniams, cheminiams ir biologiniams veiksniams, susidaro dirvožemis.

Dirvodarinė uoliena – paviršinis uolienų sluoksnis, iš kurio susidaro dirvožemis.

Dirvožemis – viršutinis purus Žemės plutos sluoksnis, kuriame gali augti ir derėti augalai.

Dirvožemio derlingumas – tai dirvožemio gebėjimas aprūpinti augalus mineralinėmis medžiagomis, drėgme, suteikti jų šaknims pakankamai oro ir sudaryti palankią terpę augti.

Dirvožemio grūdėtumas – įvairių smulkių dalelių santykis dirvožemyje.

Dirvožemio erozija – paviršinio dirvos sluoksnio ardymas.

Dirvožemio profilis – vertikalus dirvožemio pjūvis, kuriame matyti visi jį sudarantys sluoksniai (horizontai).

Druskėjimas – tai vandenyje tirpių druskų susikaupimas dirvožemyje.

Humusas – derlingas viršutinis dirvožemio sluoksnis, kurį sudaro augalinės ir gyvūninės kilmės medžiagos.

Melioravimas – užpelkėjusių, šlapių žemių sausinimas.

Neariminis įdirbimas – tai žemės paviršiaus įdirbimas, kai dirva purenama, bet ne ariama.

Salpa – upės slėnio dalis, apsemiama per potvynius ir poplūdžius.

Sėjomaina – žemės ūkio kultūrų auginimo bei pūdymo kaita.

Tręšimas – maistingųjų medžiagų kiekio dirvožemyje didinimas.