Skip to main content

Interaktyvios užduotys

14 užduotis

Atpažinkite nuotraukose dirvožemių tipus ir parinkite po tris jų paplitimo vietas Lietuvoje.