Skip to main content

Rezultatai

0
0 2 4 6 8 10

galimų taškų jūs surinkote taškus. Užduoties įvertinimas balai.

Įsivertinimo testas

Atliktos užduotys
1 užduotis

Paviršinio dirvos sluoksnio ardymas yra vadinamas dirvožemio:

2 užduotis

Perskaitykite dirvodaros veiksnių aprašymus ir atpažinkite apibūdintą veiksnį.

3 užduotis

Atrinkite dirvodaros veiksnius.

4 užduotis

Atpažinkite nuotraukose dirvožemių tipus ir parinkite po tris jų paplitimo vietas Lietuvoje.

5 užduotis

Dirvožemio pjūvio horizontams priskirkite jų apibūdinimus.

6 užduotis

Lietuvos žemėlapyje pažymėkite po dvi vietas, kur paplitę rudžemiai, salpažemiai, smėlžemiai.

7 užduotis

Kuris teiginys apibūdina dirvožemio sąvoką?

8 užduotis

Priskirkite dirvožemius pagal jų grūdėtumą.

9 užduotis

Kuris dirvodaros veiksnys turi įtakos dirvožemio savybėms?

10 užduotis

Pateiktoms dirvožemio įdirbimo situacijoms parinkite tinkamiausią erozijos stabdymo būdą.