Skip to main content

Rezultatai

0
0 2 4 6 8 10

galimų taškų jūs surinkote taškus. Užduoties įvertinimas balai.

Įsivertinimo testas

Atliktos užduotys
1 užduotis

Kurios naudingosios iškasenos Lietuvoje eksploatuojamos, o kurios perspektyvios:

2 užduotis

Kartoschemoje pažymėkite Lietuvoje eksploatuojamo mineralinio vandens vietas.

3 užduotis

Atpažinkite naudingąsias iškasenas.

4 užduotis

Kurių periodų nuosėdinės uolienos užima didžiausius plotus?

5 užduotis

Pažymėkite dvi plačiausiai paplitusias naudingąsias iškasenas Lietuvoje:

6 užduotis

Kokio gylio yra giliausias gręžinys Lietuvoje?

7 užduotis

Kurioje Lietuvos dalyje storiausias nuosėdinių uolienų sluoksnis?

8 užduotis

Ar teisingi šie teiginiai?

9 užduotis

Kaip vadinamas į paviršių iš gręžinio iškeltas uolienų pavyzdys?

10 užduotis

Kokių žemės gelmių turtų paplitimas pavaizduotas kartoschemoje?