Skip to main content

Rezultatai

0
0 2 4 6 8 10

galimų taškų jūs surinkote taškus. Užduoties įvertinimas balai.

Įsivertinimo testas

Atliktos užduotys
1 užduotis

Kurių periodų nuosėdinės uolienos užima didžiausius plotus?

2 užduotis

Kurioje Lietuvos dalyje storiausias nuosėdinių uolienų sluoksnis?

3 užduotis

Pažymėkite dvi plačiausiai paplitusias naudingąsias iškasenas Lietuvoje:

4 užduotis

Priskirkite naudingosioms iškasenoms panaudojimo galimybes.

5 užduotis

Kurios naudingosios iškasenos Lietuvoje eksploatuojamos, o kurios perspektyvios:

6 užduotis

Kokio gylio yra giliausias gręžinys Lietuvoje?

7 užduotis

Kokia optimaliausia geoterminio vandens temperatūra elektros energijos gamybai?

8 užduotis

Kuri naudingoji iškasena aprašoma šiame tekste:

9 užduotis

Kokių žemės gelmių turtų paplitimas pavaizduotas kartoschemoje?

10 užduotis

Ar teisingi šie teiginiai?