Skip to main content

Rezultatai

0
0 2 4 6 8 10

galimų taškų jūs surinkote taškus. Užduoties įvertinimas balai.

Įsivertinimo testas

Atliktos užduotys
1 užduotis

Kurioje Lietuvos dalyje storiausias nuosėdinių uolienų sluoksnis?

2 užduotis

Kartoschemoje pažymėkite, kuriame Lietuvos rajone yra kvarcinio smėlio telkiniai:

3 užduotis

Kartoschemoje pažymėkite Lietuvoje eksploatuojamo mineralinio vandens vietas.

4 užduotis

Ar teisingi šie teiginiai?

5 užduotis

Atpažinkite, apie kokią naudingąją iškaseną rašoma tekste.

6 užduotis

Kurios naudingosios iškasenos Lietuvoje eksploatuojamos, o kurios perspektyvios:

7 užduotis

Kuri naudingoji iškasena aprašoma šiame tekste:

8 užduotis
9 užduotis

Priskirkite naudingosioms iškasenoms panaudojimo galimybes.

10 užduotis

Kokių žemės gelmių turtų paplitimas pavaizduotas kartoschemoje?