Skip to main content

Sąvokos

Anklavas – giliai į kitos valstybės teritoriją įsiterpusi dalis.

Eksklavas – atskirta valstybės teritorijos dalis.

Išskirtinė ekonominė zona – jūros teritorija, besiribojanti su valstybės teritoriniais vandenimis, joje galioja tarptautinė teisė, bet greta esanti valstybė turi išimtinių teisių žvejoti, atlikti mokslinius tyrimus, eksploatuoti naudingąsias iškasenas jūros dugne.

Teritoriniai vandenys – jūros juosta, esanti prie valstybės krantų. Pagal tarptautines konvencijas, teritorinių vandenų plotis negali viršyti 12 jūrmylių (maždaug 22,2 km) skaičiuojant nuo didžiausio atoslūgio ribos.

Delimitacija – kaimyninių valstybių sienos padėties ir krypties nustatymas: sienų padėtis smulkiai aprašoma, parodoma žemėlapyje ir pažymima tarpvalstybinėse sutartyse.

Demarkacija – valstybės sienos pažymėjimas tam tikrais ženklais (pasienio stulpais sausumoje ir plūdurais jūroje).

Valstybės siena – sutartinė linija, ribojanti valstybės teritoriją.