Skip to main content

Rezultatai

0
0 2 4 6 8 10

galimų taškų jūs surinkote taškus. Užduoties įvertinimas balai.

Įsivertinimo testas

Atliktos užduotys
1 užduotis

Lietuvos kontūriniame žemėlapyje pažymėkite Europos geografinį centrą.

2 užduotis

Kuris iš gamtinę geografinę padėtį apibūdinančių teiginių yra neteisingas?

3 užduotis

Įkelkite į tekstą iš žemiau pateikto sąrašo pasirinktus, pagal teksto prasmę tinkamus žodžius.

4 užduotis

Kiekvienam žemėlapio fragmentui priskirkite, kuri Lietuvos vieta vaizduojama: šiaurinė, pietinė, rytinė ar vakarinė.

5 užduotis

Pateiktam Lietuvos valstybės pavadinimui priskirkite tinkamą plotą bei datą.

6 užduotis

Kurioje Lietuvos vietoje yra nuotraukoje vaizduojamas objektas?

7 užduotis

Atpažinkite, kuriuo laikotarpiu Lietuvos teritorija buvo tokių kontūrų.

8 užduotis

Koks svarbus objektas vaizduojamas šioje nuotraukoje?

9 užduotis

Priskirkite Lietuvos padėtį (ekonominė, geopolitinė) apibūdinančius teiginius.

10 užduotis

Kuriuo laikotarpiu Lietuvos valstybės plotas tesiekė 52 822 km²?