Skip to main content

Rezultatai

0
0 2 4 6 8 10

galimų taškų jūs surinkote taškus. Užduoties įvertinimas balai.

Įsivertinimo testas

Atliktos užduotys
1 užduotis

Lietuvos kontūriniame žemėlapyje pažymėkite Europos geografinį centrą.

2 užduotis

Reikiamose vietose priskirkite Lietuvos kaimyninių valstybių pavadinimus bei kiekvienos valstybės ir Lietuvos sienos ilgį.

3 užduotis

Kurioje Lietuvos vietoje yra nuotraukoje vaizduojamas objektas?

4 užduotis

Priskirkite Lietuvos padėtį (ekonominė, geopolitinė) apibūdinančius teiginius.

5 užduotis

Kartoschemoje vaizduojama tarpkario Lietuvos teritorija. Pažymėkite Lietuvos sienas, kurios nubrėžtos neteisingai.

6 užduotis

Kuriomis iš išvardytų upių vedama Lietuvos valstybės siena?

7 užduotis

Kurie teiginiai, susiję su Lietuvos geografinės padėties apibūdinimu, neatitinka tikrovės? Pažymėkite juos.

8 užduotis

Chronologiškai teisinga tvarka surikiuokite pateiktas kartoschemas.

9 užduotis

Kuriuo laikotarpiu Lietuvos valstybės plotas tesiekė 52 822 km²?

10 užduotis

Kuris iš gamtinę geografinę padėtį apibūdinančių teiginių yra neteisingas?