Skip to main content

Rezultatai

0
0 2 4 6 8 10

galimų taškų jūs surinkote taškus. Užduoties įvertinimas balai.

Įsivertinimo testas

Atliktos užduotys
1 užduotis

Reikiamose vietose priskirkite Lietuvos kaimyninių valstybių pavadinimus bei kiekvienos valstybės ir Lietuvos sienos ilgį.

2 užduotis

Kurie teiginiai, susiję su Lietuvos geografinės padėties apibūdinimu, neatitinka tikrovės? Pažymėkite juos.

3 užduotis

Kuriomis iš išvardytų upių vedama Lietuvos valstybės siena?

4 užduotis

Atpažinkite, kuriuo laikotarpiu Lietuvos teritorija buvo tokių kontūrų.

5 užduotis

Lietuvos kontūriniame žemėlapyje pažymėkite Europos geografinį centrą.

6 užduotis

Kuris iš gamtinę geografinę padėtį apibūdinančių teiginių yra neteisingas?

7 užduotis

Koks svarbus objektas vaizduojamas šioje nuotraukoje?

8 užduotis

Chronologiškai teisinga tvarka surikiuokite pateiktas kartoschemas.

9 užduotis

Priskirkite Lietuvos padėtį (ekonominė, geopolitinė) apibūdinančius teiginius.

10 užduotis

Pateiktam Lietuvos valstybės pavadinimui priskirkite tinkamą plotą bei datą.