Skip to main content

1 Kūrybinė užduotis

Pagal pateiktą veiksmų planą pasirinkite vieną iš nurodytų valstybių ir nustatykite jos geografinę padėtį. Galite naudotis mokykliniais atlasais, internetu, kitais geografinės informacijos šaltiniais.

Apibūdinkite pasirinktos šalies geografinę padėtį pagal pateiktus kriterijus. Paspaudus ant kriterijaus dešinėje pusėje esančioje lentelėje, sistema pateiks galimus atsakymų variantus. Išsirinkite vieną ar kelis tinkamus ir nutempkite į tuščią plotelį prie kriterijaus.

Apibūdinkite pasirinktos šalies geografinę padėtį pagal pateiktus kriterijus. Paspaudus ant kriterijaus dešinėje pusėje esančioje lentelėje, sistema pateiks galimus atsakymų variantus. Išsirinkite vieną ar kelis tinkamus ir nutempkite į tuščią plotelį prie kriterijaus.

Apibūdinkite pasirinktos šalies geografinę padėtį pagal pateiktus kriterijus. Paspaudus ant kriterijaus dešinėje pusėje esančioje lentelėje, sistema pateiks galimus atsakymų variantus. Išsirinkite vieną ar kelis tinkamus ir nutempkite į tuščią plotelį prie kriterijaus.