Skip to main content

Geopolitinė padėtis

Lietuva nuo 1991 m. priklauso Jungtinių Tautų organizacijai. Mūsų šalis dalyvauja JT taikos palaikymo operacijose. Į jas vyksta ne tik karių, bet ir žurnalistų, politikų, stebėtojų, žinomų muzikantų. Su taikiomis misijomis būta Bosnijoje ir Hercegovinoje, Kosove.

Nuo 2004 m. gegužės 1 d. Lietuva yra ES narė. Priklausymas šiai ekonominei bendrijai teikia nemažų galimybių verslui, švietimui, sveikatos priežiūrai, aplinkosaugai, kitoms sritims sparčiau ir efektyviau plėtotis.

2004 m. balandžio 1 d. Lietuva tapo NATO nare. Tai garantuoja didesnes saugumo garantijas ir tvirtesnes pozicijas dalyvaujant tarptautinėje politikoje. Lietuvių kariai, karo medikai, žurnalistai drauge su kitų šalių atstovais dalyvauja įvairiose NATO misijose.

Istoriškai Lietuvos kaimynė Rusija nuolat kėsinosi į mūsų šalies valstybingumą. Nuo 1795 iki 1918 m. Lietuva priklausė Carinei Rusijai, nuo 1945 iki 1990 m. Lietuva buvo okupuota Sovietų Rusijos. Lietuvos diplomatai stengiasi palaikyti draugiškus ir pragmatiškus santykius su Rusijos politikais, siekia išvengti įvairių provokacijų.