Skip to main content

Kūrybinė užduotis

Naudodamiesi sutartiniais ženklais, pateiktais žemėlapio legendoje, sukurkite sinoptinį žemėlapį, kuriame matytųsi ciklono judėjimas virš pasirinktos Europos vietos, orų sąlygos konkrečiuose miestuose.

1 užduotis

Iš legendos pasirinkite šiltąjį frontą ir jo sinoptinį ženklą nutempkite į bet kurią tinkamą žemėlapio vietą.

2 užduotis

Legendoje iš 10 sinoptinių raktų 3 atitinka žemėlapyje pažymėtų miestų orų būklę. Atsirinkite juos ir po vieną sinoptinį ženklą tempkite į aktyviąsias žemėlapio vietas.

3 užduotis

Apibūdinkite sumodeliuotame sinoptiniame žemėlapyje pateiktų miestų orų sąlygas.