Skip to main content

Rezultatai

0
0 2 4 6 8 10

galimų taškų jūs surinkote taškus. Užduoties įvertinimas balai.

Įsivertinimo testas

Atliktos užduotys
1 užduotis

Kuriai iš žemėlapyje pažymėtų vietų būdingi liūtiniai lietūs?

2 užduotis

Kur susiformuoja didžioji į Lietuvą atslenkančių ciklonų dalis?

3 užduotis

Nurodykite šiltojo ir šaltojo fronto bruožus.

4 užduotis

Kurioje iš pažymėtų vietų pučia pietų/pietvakarių vėjas?

5 užduotis

Žemėlapiuose oro slėgį vaizduojančios linijos yra:

6 užduotis

Atslenkančiuose į Lietuvą ciklonuose oras juda:

7 užduotis

Kuris iš pateiktų meteorologinių ženklų atitinka šį apibūdinimą:
„Pučia šiaurės vakarų krypties vėjas. Dangus apsiniaukęs. Lyja silpnas lietus. Vėjo greitis – 12,5 m/s.“

8 užduotis

Parinkite teisingą meteorologijos stotelės apibūdinimą.

9 užduotis

Tokia simbolika žymimas:

10 užduotis

Kuris bruožas netinka ciklonams?