Skip to main content

Užterštumas

Baltijos jūra yra viena labiausiai užterštų jūrų pasaulyje. Mokslininkai ir politikai jau prieš kurį laiką ėmėsi veiksmų, kuriais mėginama išsaugoti unikalią Baltijos jūros ekosistemą. Baltijos jūra skalauja net devynių valstybių krantus, todėl tyrimus joje atlieka daug mokslo įstaigų. Dėl to Baltija yra bene geriausiai ištirta jūra, jos apsaugai sukurta įvairių programų.

Baltijos jūros ekologinės problemos:

  • Didėjantis jūros panaudojimas laivybai (kiekvienais metasi apie 54 000 registruotų laivų įplaukia ir išplaukia per Skagerako sąsiaurį).
  • Naftos transportavimas ir su ja susiję taršos pavojai.
  • Didėjantis invazinių rūšių skaičius.
  • Plataus masto komercinė žvejyba.
  • Pokaryje nuskandinti cheminiai ginklai.
  • Naudingųjų iškasenų eksploatacija.
  • Maisto medžiagų, kurios skatina eutrofikaciją, ir toksinių chemikalų patekimas iš upių.

Baltijos jūros apsaugos programos:

  • 1974 m. Helsinkyje Baltijos jūros šalys pasirašė Baltijos jūros aplinkos apsaugos konvenciją, žinomą Helsinkio konvencijos pavadinimu.
  • 1980 m. įkurta Baltijos jūros aplikos apsaugos komisija (HELCOM), kuri dirba taršos mažinimo srityje.
  • 2007 m. Helsinkio komisija patvirtino Baltijos jūros veiksmų planą, kuriuo siekiama sumažinti eutrofikaciją.